Wędruj Jasiu, wędruj ode wsi do miasta

|: Wędruj Jasiu, wędruj
ode wsi do miasta :|

|: Szukaj poręczenia 
u innego majstra :|

 

|: Tam gdzie majster stary,
a majstrowa młoda :|

|: Tam do czeladników
wszelaka wygoda :|

 

|: Majstrowa upierze,
majstrowa obszyje :|

|: Z majstrową się wyśpię
Z majstra się wyśmieję :|

 

 

Wykonawca: Bolesław Łapawa 

Data i miejsce: 1990, Krobia - XVIII Przegląd Śpiewaków, Poetów i Gawędziarzy Ludowych