Niedaleko wieś ode wsi

|: Niedaleko wieś ode wsi
ino bez łąki, bez łąki :|

|: A cóż to tu za chłopiska?
A cóż to tu za chłopiska?
Same kałdunki, kałdunki :|

 

|: Niedaleko wieś ode wsi
ino bez ławy, bez ławy :|

|: A cóż to tu za chłopiska?
A cóż to tu za chłopiska?
Każdy szudławy, szudławy :|

 

 

 

Wykonawca: Beata Kabała, Maria Polowczyk (Świst)

Data i miejsce: Domachowo, wrzesień 2018

Nagranie w ramach projektu "Najstarsze pieśni Biskupizny" dofinansowanego z Programu Grantów Społecznych Powiatu Gostyńskiego realizowanego przez Stowarzyszenie "Dziecko".