Ja ci mówiłem nie chodź na ogórki

|: Ja ci mówiłem, ja ci mówiłem
Nie chodź na ogórki :|

|: Bo jak cię ogrodowy złapie
Bo jak cię ogrodowy złapie
Wsadzi do komórki
musisz mu dać gombki :|

 

 

Wykonawca: Franciszek Jesiak

Data i miejsce: Domachowo, wrzesień 2018

Nagranie w ramach projektu "Najstarsze pieśni Biskupizny" dofinansowanego z Programu Grantów Społecznych Powiatu Gostyńskiego realizowanego przez Stowarzyszenie "Dziecko".