Niedaleko Posadowa

|: Niedaleko Posadowa, niedaleko domu
dałabym się umiłować, ale nie mam komu :|

|: Gospodarza nie ma w domu, parobek nie umie
a ten chłopiec co od bydła to się nie rozumie :|

 

|: Okociła mi się koza u stokarza w lesie
a któż mi je te koźlęta do domu zawlecze :|

|: Złapie Junek za ogunek, Kasia za kopytka
i zawleką kozła do dom, do kozy do cycka :|

 

 

Wykonawca: Ludwik Poczontek

Data i miejsce: 1991, Krobia - XIX Spotkanie Poetów i Gawędziarzy Ludowych