Zarząd

Obecny skład zarządu:

Krzysztof Polowczyk - prezes zarządu

Beata Kabała - wiceprezes

Tadeusz Szymankiewicz - wiceprezes

Anna Chuda - kierownik artystyczny

Maria Polowczyk - sekretarz

Karolina Pawłowska - skarbnik

Łukasz Janik - członek zarządu

 

Komisja rewizyjna:

Urszula Chuda - przewodnicząca komisji rewizyjnej

Julia Hampelska - sekretarz komisji

Jan Błaszyk - członek komisji