Malowane okna

Malowane okna, zielone zawiasy
Szklane okieneczka, zielone zawiasy

|: Oj, ożeń się dziewczę moje
uchodzą ci czasy :|

 

|: Czasy ci uchodzą
uroda ci ginie :|

|: Oj, ożeń się dziewczę moje,
pierzynka ci gnije :|

 

|: Pierzynka ci gnije,
poduszki pleśnieją :|

|: Oj, ożeń się dziewczę moje
liczka ci blednieją :|

 

|: Tu, w tym krobskim bagnie,
rybka wody pragnie :|

|: Oj, ożeń się dziewcze moje
bo już ci nieładnie :|

 

 

Wykonawca: Maria Kołak

Data i miejsce: 1988, Krobia - XV Spotkanie Poetów, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych