Żebyś była prawa kochaneczka

|: Żebyś była prawa kochaneczka
nie szłabyś ty z innym do łóżeczka :|

|: Ale jesteś jak Judasz - który przyjdzie to mu dasz :|

 

|: Żebyś był ty prawy kochaneczek
nie szedłbyś ty do innych dzieweczek :|

|: Ale jesteś jak ten pies, co obleci całą wieś :|

 

 

Wykonawcy: Stanisława i Jan Wieczorkowie

Data i miejsce: 1991, Krobia - XIX Spotkanie Poetów i Gawędziarzy Ludowych